aile-dizilimi-terapisi

Aile Dizimi Terapisi Nedir?

Aile veya Çok Kuşaklı Aile Değerlendirmeleri olarak da bilinen aile dizimi terapisi, 1967 yılında Bert Hellinger tarafından icat edilen psikoterapötik bir yöntemdir. Bu terapi ailelerde nesilden nesile aktarılan bağları inceleyen araştırmasının bir sonucu olarak gelişti. Aile Dizilimi terapisi, aile köklerinden günümüze kadar olan olayların etkilerine ve bu olayların bireyin gelişiminin merkezinde nasıl yer aldığına dayanır. Terapistler, nesiller boyunca zihinsel sağlık sorunlarını haritalamak için aile dizilimini kullanır. Bu size, bir kişinin şu anki zihinsel durumunu etkileyen faktörler olan geçmiş travmalar ve kalıcı zorluklar hakkında bilgi verebilir. Terapist ya bir grup terapi seansında aileyi simüle edebilir ya da ailenin bireysel bir üyesinin yerini alabilir. Aileyi birbirleriyle etkileşime girerken gözlemler ve davranışları hakkında gözlemler yapar. Terapist daha sonra aile üyelerinin davranışlarındaki kalıpları belirlemelerine yardımcı olur ve bu da genellikle etkileşimlerini nasıl daha iyi hale getirebileceklerine dair iç görülere yol açar.

Aile Dizimi terapisi, bir ailedeki her bireyin kendi benzersiz kişiliğine ve yaşam deneyimine sahip olduğu fikrine dayanır. Ebeveynlerinden, kardeşlerinden, büyükanne ve büyükbabalarından vb. etkilenirler. Başka bir deyişle, birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler ve birbirlerinin düşünce ve duygularını etkilerler. Terapist, aile üyelerinin birbirlerini nasıl etkilediklerini ve daha uyumlu bir aile birimi oluşturmak için kendilerini nasıl daha iyiye doğru değiştirebileceklerini görmelerine yardımcı olur. Aile Dizilimi terapisinin en önemli yönü, ailenin uyumunu anlamaktır.

Bu Terapinin Amacı Nedir?

Aile Dizimi Terapisi’ nin amacı, aile sistemini iyileştirmek ve güçlendirmektir. Bunu, aile üyeleri arasındaki etkileşim kalıplarını keşfederek yapar. Aile Dizilimi Terapisi’ nin aşağıdakiler gibi çeşitli amaçları vardır:

– Geçmişin bugünü nasıl etkilediğini anlamak.

– İletişimi açmak için.

– Çatışmaları ve çözümlerini keşfetmek.

– “Aile”nin farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğini öğrenmek.

– Bir çatışmayı çözmek için önemli olan geçmişi ve bugünü anlamak.

 – Başkalarıyla iletişim kurmayı öğrenmek ve sorun çözmek.

Ele Alınacak Bazı Sorun Türleri Nelerdir?

Aile dizimi terapisi ile çözülebilen bazı problemler:

-Aşırı sinirlilik, öfke ve düşmanlık

 -Eş veya çocukları ihmal veya istismar etmek

 –Aşırı kaygı ve endişe

-Bağımlılığın ciddiyetinin inkarı

-Finansal problemler

-İş veya okulla ilgili sorunlar

-İlişki gerginliği.

Aile Dizimi Terapisi Faydaları

Aile uyum terapisi diğer adıyla Hellinger Terapisi’nin birçok faydası vardır. En büyük faydalarından biri, aile üyeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesidir. Ailenin bir üyesi kendi yükünü taşıyorsa, bu hem onlara hem de çevrelerindekilere zarar verir. Aile yeniden düzenleme terapisi, o kişinin kendi hikayesini paylaşmasına izin verir, bu da ailedeki diğer üyeler arasında bir anlayış duygusu yaratmaya yardımcı olur. Bu da daha sonra affetmeye veya iyileşmeye yol açar.

 Aile Dizimi Terapisi’ nin bir diğer önemli yararı, ilgili tüm taraflar için iyileşmiş zihinsel sağlıktır. Bu süreç, ailenizin üyeleri üzerinde baskı oluşturan herhangi bir dış stres etkenini belirlemeye ve evdeki herkesin yaşam doyum düzeylerini iyileştirmek için bu stres faktörlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aile uyum terapisinin ilişkiler üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Aile üyelerinin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve bağışlayıcı olmaları bu ilişkilerin kalitesini arttırır. İyileşmiş ruh sağlığı, aile uyum terapisinin bir başka büyük yararıdır. Çünkü insanların aile üzerinde baskı oluşturan herhangi bir dış stres etkenini tanımlamasına ve bu stresleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. Böylece herkes aile içinde daha huzurlu olur.

Ayrıca, Hellinger Terapisi, aile üyelerinizi oldukları gibi anlamayı ve sevmeyi öğrenmenize yardımcı olacak bir süreçtir. Size ailenizin değişmez parçalarıyla nasıl başa çıkacağınızı öğretecek ve hayatınızda değişiklik yapma becerileri kazandıracaktır. Aile sentez terapisi, ailelerin kendilerini birey ve aile olarak yeniden tanımlamalarına yardımcı olan bir süreçtir. Aile üyeleri, birbirlerini oldukları gibi anlamanın ve sevmenin yollarını belirlemek için terapistle birlikte çalışır. Bozulan iletişim, incinen duygular, çözülmemiş çatışmalar ve diğer sorunlar, ailenin duygusal düzeyde yakınlaşması için tartışılacaktır. Aile üyeleri, diğerlerinin ne hissettiğinin ve bu duyguların kendi duygusal iyiliklerini nasıl etkilediğinin daha fazla farkına varır. Terapist, ailenin her bir üyesinin birbirlerinden neye ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine ve ifade etmelerine yardımcı olur. Bu ihtiyaçlar, sadece anlamaktan, kim olduğunu kabul etmeye, desteklemeye, onaylamaya ve takdir etmeye kadar değişir.

Hellinger Terapisi’nin Zorlukları

Aile Dizimi Terapisi’ nin karşılaştığı ana zorluklar vardır. İnsanların diğer insanlarla duyguları ve duyguları hakkında konuşmalarının her zaman kolay olmamasıdır. Terapist bir grup ortamında aile üyelerine birbirleriyle olan ilişki kalıplarının ne olduğunu veya birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını soracaktır. Bu kalıpları adlandırmaları onlar için önemlidir, böylece terapist müdahalesini buna göre uyarlayabilir. Aile uyum terapisinde sıklıkla tartışılan bir kalıp güç ve hakimiyettir. Saldırganlık, eleştiri veya aşırı katılım gibi bu dinamikleri ifade etmenin birçok farklı yolu vardır.

Ailede herkesin bir rolü vardır ve terapistin insanların hangi rolleri yerine getirdiklerini belirlemelerine yardımcı olması önemlidir. Bu, her bir kişi için hangi beklentilerin belirlendiğini ve bu beklentilerin hangi yollarla ihlal edildiğini belirlemeyi içerebilir. Örneğin, bir aile üyesi, ailesinin diğer üyelerinin kendilerini çok eleştirdiğini hissedebilir veya onlardan yapamayacakları taleplerde bulunabilir. Terapist ayrıca aile üyelerinin birbirlerinden beklentilerinin etkileşimlerinden aldıkları memnuniyeti nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olmalıdır. Örneğin, bir aile üyesi başka bir üyeden çok şey bekliyorsa, bu o kişinin kendi ailesi tarafından dışlanmış veya görmezden gelinmiş hissetmesine neden olabilir. Aile üyeleri genellikle çatışmaya neyin neden olduğu ve neyin olması gerektiği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir. Terapist, aile üyelerinin farklı bakış açılarını ve çatışmaya nasıl katkıda bulunabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmalıdır.

Aile Dizimi Terapisi Fiyatları

Bu terapi yöntemi ülkemizde yeni ve popüler olduğu için bunu yapan kişi sayısı azdır. Bundan dolayı fiyatlar biraz fahiş sayılır. Eğitimler online veya yüz yüze olur. Bu yüzden fiyatlar değişmekle beraber aile dizimi terapisi fiyatları 800 TL ile 4000 TL arasındadır. Siz de bu terapiyi merak ediyor ve yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Ama mutlaka aile dizimi yaptıranlar ile konuşup fikirlerini alın.