You are here:
Dilara Atmaca

Psikolog - Aile Danışmanı Dilara Atmaca

Özgeçmiş

Psikolog Dilara Atmaca lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayarak “Psikolog” ünvanı almıştır.
Lisans eğitimi sırasında üç farklı yerde stajyer psikolog olarak görev aldı. Bu stajlarda alana dair oldukça fazla gözlem yapma fırsatı ve vaka takip şansı elde etti. Okul hayatında birçok akademik çalışmanın içinde yer aldı ve bitirme projesinde Türk asıllı üniversite öğrencilerinde COVID-19 salgını sırasında depresyon, anksiyete ve mantıksız inançlar arasındaki olası ilişkileri inceledi, başarıyla sundu. Okul kulüplerinin öncülük ettiği sosyal gönüllülük projelerinde görev aldı. Ayrıca fazlaca seminer ve eğitime katıldı.
Mezun olduktan sonra Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi aldı. Aile danışmanlığı eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesinden aldı.

Şuan da hem online hem yüz yüze danışan görmektedir.

İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

UZMANLIK ALANLARI

Sosyal Medya